Synergia

Surowce wtórne

Jednym z głównych kierunków rozwoju naszej działalności jest odzysk surowców wtórnych. Posiadając własną linię sortowniczą jesteśmy w stanie
z odpadów zmieszanych wysortować odpady, które zostaną przekazane do recyklingu. Wydajnie prowadzony proces sortowania oraz ciągle unowocześniany park maszynowy, pozwala nam stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. Zapraszamy więc do współpracy wszystkich posiadaczy odpadów oraz recyklerów.

Handel surowcami wtórnymi

surowce zdj1