Synergia

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Zgodnie z posiadaną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego prowadzimy proces odzysku odpadów (R5)
• Przetwarzanie odpadów w instalacji krusząco-przesiewającej, w produkcji kruszywa budowlanego

A także procesy odzysku odpadów (R12)
• Przetwarzania odpadów w procesie sortowania
• Przetwarzania odpadów w instalacji krusząco-przesiewającej w procesie wytwarzania komponentu do paliw alternatywnych.

Ponad to działając, jako konsorcjum jesteśmy w stanie sprostać każdemu zleceniu dotyczącemu zagospodarowaniu odpadów.

Do współpracy zapraszamy również oczyszczalnie ścieków wytwarzające odpady w swoich instalacjach, którym zapewniamy kompleksową obsługę. Odpady takie jak osady ściekowe, skratki czy zawartość piaskowników są przez naszą firmę odbierane, a następnie poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w instalacjach na terenie całego kraju.

ODPADY Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SG Synergia zapewnia kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarowania powstałymi w nich odpadami. Odpady takie jak osady ściekowe, skratki czy zawartości piaskowników są przez naszą firmę odbierane a następnie poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w instalacjach na terenie całego kraju.

ODPADY BUDOWLANE

Pełne i efektywne wykorzystanie odpadów byłoby niemożliwe bez ich precyzyjnego i umiejętnego posortowania. W SG Synergia zapewniamy usługi sortowania wszelkiego rodzaju odpadów z uwzględnieniem wszystkich surowców możliwych do ponownego wykorzystania.

40 sek.